WISC-R ve MMPI Testleri

WISC-R

Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) zeka testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır.
Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

Sözel Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:
Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.
Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.
Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.
Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.
Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.
Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

Performans Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:
Resim tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.
Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.
Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.
Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.
Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.

MMPI

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri kapsamlı bir kişilik testidir. En önemli özelliği kişilik bozukluklarını da ölçümleyebiliyor olmasıdır. Psikolojik sorunları ortaya koyması açısından etkili bir testtir.
MMPI’nın amacı, Kişilik bozukluklarını tespit etmek olduğundan sorularda buna göre hazırlanmıştır.Testin sonucunda aşağıdaki kişilik bozuklukları ile ilgili resmi bir rapor hazırlanır.
Depresyon
Hipokondriaziz hastalık hastalığı
Histeri-konversiyon
Psikopatik sapma (Kişilik bozukluğu)
Kadınlık – Erkeklik ( Cinsel sapma )
Paranoya( Aşırı şüphecilik )
Psikasteni(Saplantı – Takıntılı düşünce bozukluğu)
Şizofreni
Hipomani(manik bozukluk – aşırı duygu patlamaları)
Sosyal içe dönüklük
Yalan
Aşırı savunmacı kişilik
Sıklık ya da nadirlik

WISC-R ve MMPI Testleri hakkında bilgi almak için görüşme talebinde bulunabilirsiniz.

Translate »
+90 507 193 60 13